Jaargangen 2006 – 2012

De Dongebode
2006-2012
jaargang XXXII-XXXVII

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”
Een interessant artikel gevonden ?, er zijn nog diverse uitgaven beschikbaar.
Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

2006: jaargang XXXII (32)
– Hoe oud is Raamsdonk?

– De Commissaris der Koningin op bezoek in de gemeente Raamsdonk (1896-1924)
– De Commissaris der Koningin op bezoek in de gemeente Geertruidenberg (1896-1925)
– De Donge-spoorbrug bij Geertruidenberg op de Rijksmonumentenlijst (?)
Een technisch monument van de hoogste klasse.
– Willem van Oranje in Geertruidenberg, Een aanvulling
– Molen ‘De Onvermoeide’ te Raamsdonksveer.
– Lombarden en andere zaken in middeleeuws Geertruidenberg.
– De ‘Bergse’ tekeningen van Jacobus Stellingwerf.

2007: jaargang XXXIII (33)
– De bodem: schatkamer van het verleden
– Molen ‘De Onvermoeide’ te Raamsdonksveer
– Voor God, Koningin en Vaderland. Herinnering aan een jonge soldaat die sneuvelde
voor zijn vaderland
– Hoe oud is Raamsdonk?
– Een brandend Raamsdonk(sveer) in 1795
– De oude toren.

2008: jaargang XXXIV (34)
– Een gul Godsgeschenk aan Geertruidenberg. De steur in Brabant
– De Stedelijke Godshuizen te Geertruidenberg
– Laatmiddeleeuws botmateriaal uit de historische binnenstad van Geertruidenberg.
Meerdere vondstcomplexen tot op het bot onderzocht
– De oude toren van Geertruidenberg
– Een veertiende-eeuws mozaïektegeltje uit het Bergse kasteel?
– Nakaarten over Raamsdonk: Een onverwachte vraag en een verrassende ontdekking!
– Herinneringen uit mijn jeugdjaren (1). Volksaardewerk uit Geertruidenberg
– Tijdsbeelden (1)
– Uit het verslag van de ‘Gezondheidscommissie, zetelend te Oosterhout’ over het jaar
1909 met betrekking tot Geertruidenberg.
– De eerste vaste brug bij Keizersveer
– Een aanstaande ondertrouw met ongelukkige afloop.

2009: jaargang XXXV (35)
– “Wat zoete vreugd, wat stil genot” Een beeld van de communieviering in
Geertruidenberg 1830-1960
– Archeologisch onderzoek aan de Koestraat in Geertruidenberg.
Het zwaard van Geertruidenberg.

2010: jaargang XXXVI (36)

– Het buitensporige gedrag van de Raamsdonkse schout Hieronimus Jacobus van Thulden. auteur Arjan van Loon.
– Een korte kroniek over Geertruidenberg uit de eerste helft van de 19de eeuw.
auteur J.C. Thijssen
– Korte beschrijving van de vesting Geertruidenberg in 1608.
auteur Peter van Brussel.
– Sprokkelingen: Iets over bruggen, veren en wegen in de gemeente Raamsdonk in 1844.
auteur J.C. Thijssen.
– Charles van Trello, de dichter van het Historicael Ghesangh: meer dan een soldaat-dichter. auteur J.C. Thijssen.
– Pauwels Trommelen, een Schotse Bakker in Geertruidenberg. auteur Johan de Bijl.
– Tijdsbeelden.
– Klokken van Geertruidenberg.
Inleiding, De Klokken, Afbeeldingen en De klokkenmakers.
auteur Bas Zijlmans.
– Bergenaar Jozef Wiegmans. Dom Franciscus van de Benedictijner Abdij Affligem in Belgie. auteur Ben Vermoesen.
– Geertruidenberg in 1846 door de ogen van Barend Glasius.
auteur J.C. Thijssen.
– Tijdsbeelden (3) Historische kanttekeningen. Mollenberg versus Brabantus.
auteur Bas Zijlmans 

2011: jaargang XXXVII (37)
– Vier schilderijenvan Jacq Stal terug in Geertruidenberg.
auteur Bas Zijlmans.
– Kortstondig bestaan van jeugdherberg Ónder Sint Geerten’.
Mislukte poging tot bevordering van het toeristenbezoek aan Geertruidenberg.
auteur Bas Zijlmans.
Visserij en Geertruidenberg in de achttiende eeuw.
Armoede en verval ?  auteur P.J.M Martens.
– Geertruidenberg in 1774 door de ogen van Izaak van Nuyssenberg deel I.
auteur J.C. Thijssen.
– Scheepswerf Wed. van Suijlekom.
auteur Ans Spee.
Hier licht begraven …”
Raadsels rond twee grafstenen uit de zestiende eeuw.
auteur Bas Zijlmans.
– Brand in de kerstnacht van 1934.
auteur Bas Zijlmans.
– Geertruidenberg in 1774 door de ogen van Izaak van Nuyssenburg deel II.
auteur J.C. Thijssen. 

2012: jaargang XXXVIII (38)
– Portret van een kostschoolhouder Leendert Blankenbijl
auteur Arjan van Loon
– De Theo van Delftstraat in Raamsdonksveer
Wie was Theo van Delft ?
auteur J.C. Thijssen
– De Bergse Piraten
auteur Julien Maritiem
– Het mooiste van technische nostalgie
De verzameling van Frans Siemerink
auteur Ans Spee
– Raamsdonk in beeld
Auteur Ans Spee
– Een laatmiddeleeuwse boerenboot uit het poldergebied tussen
Geertruidenberg en Oosterhout
Auteur P.J.M. Martens.
– Geertruidenberg ten tijde van de hervorming
Auteur Len G. Kooiman
– Het ongeluk van 11 december op de Amer
Auteur Bas Zijlmans.
– Geertruidenberg in de roerige jaren 1588 – 1589, deel I
Wat vooraf ging aan het beleg van de stad in maart en begin april 1589.
Auteur J.C Thijssen.