Jaargangen 1996 – 2005

De Dongebode
1996-2005
jaargang XXII-XXXI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”
Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1996: jaargang XXII (22)
– Wie woonden in de Elfhuizen?
– Sint Geertrudis, een oude Nerderlandse heilige
– Het lot van de dorpelingen uit Made in de 16e eeuw
– Anthony Duyck.

1997: jaargang XXIII (23)
– Uit de oude kladnotulen van Geertruidenberg. Over de weeskamer en de wezen
  in Geertruidenberg
– Jacq Stal, de visie van een Bergenaar
– Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, Departement Geertruidenberg
– De zwarte dood
– Eerstesteenlegging Woon-zorgproject 2000
– Eksters, bont van pluim maar niet bemind.

1998: jaargang XXIV (24)
– Van Tak tot Nederlof, de geschiedenis van de Bergse scheepswerf
– Het geld en de waarde ervan in Geertruidenberg van 1593.

1999: jaargang XXV (25)
– Lodewijk Napoleon in Geertruidenberg
– Een rechtszaak in Geertruidenberg anno 1807
– Een dorpsportretje uit Raamsdonk
– Over de beplanting van de Markt in Geertruidenberg
– Een rechtszaak in Geertruidenberg anno 1807
– Over wezen en het Weeshuis in de 17e en 18e eeuw te Geertruidenberg
– De Geertruidskerk en het stadsrecht van Geertruidenberg
– De heer Poyet, de commandant van de legereenheid die in 1573 Geertruidenberg in
  handen van de Prins van Oranje bracht.

2000: jaargang XXVI (26)
– Erven, Sterven en de Pest in Raamsdonk
– Jeronimus Tseeraerts, gouverneur van Geertruidenberg. Een held, een verrader,
  of geen van beiden?
– De watertoren van Raamsdonksveer (1)
– G- Een poterne in de vestingwerken van Geertruidenberg
– Geertruidenberg op de wip van de revolutie 1793-1795 (1).

2001: jaargang XXVII (27)
– Geertruidenberg op twee 19e-eeuwse lithografieën
– De inname van Geertruidenberg, 5 maart 1793
– Munten uit de Lambertuskerk in Raamsdonk
– De bewogen geschiedenis van de Lambertuskerk te Raamsdonk
– Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp in onze omgeving
– Vernielingen aan de in aanleg zijnde rijksweg Antwerpen-Amsterdam onder Raamsdonk in het begin van de 19e eeuw
– De grafelijke burcht van Geertruidenberg (1323-1547)
– De topografische waarde van Bergse historieprenten (5)
– Een middeleeuwse versterkte hofstede bij Geertruidenberg.

2002: jaargang XXVIII (28)
– Ratten- en muizenvallen
– Een timmerman uit Geertruidenberg. Cornelis van Grondelle, meester-orgel- en
  fortepianomaker en -steller
– Geertruid op de berg. Een hypothese over de oudste stenen kerk van Geertruidenberg
– De goede naam van Jan Schaak
– Een minder bekende strijd om Geertruidenberg
– Een uitgekookte soldaat
– Keizersveer. De eerste jaren van de veerdienst (1323-1547)
– Zouaven uit Raamsdonk in het leger van de paus
– Vier dagen werk, maar de tsaar werd in Raamsdonk of Raamsdonksveer niet gezien
– De joodse gemeenschap van Geertruidenberg (1)
– De muizen van Sint Gertrudis
– Rumoer in het kapittel van Geertruidenberg in de 16e eeuw.

2003: jaargang XXIX (29)
– De watersnoodramp van 1953 in Raamsdonksveer, Raamsdonk en Geertruidenberg
– Streekgenoten voeren uit voor de VOC (1)
– Van mammoetbot tot walviskaak
– Miraculeuze Onze Lieve Vrouw van Geertruidenberg
– Sprokkelingen over goten en borriewegen
– Militaire gebouwen in Geertruidenberg (1).

2004: jaargang XXX (30)
– Een strijkglas
– Keizersveer. De verlegging van de Maasmond, de eerste jaren van een vrijvarend veer
– Nopens de fortificatie en de grensscheiding ten oosten van Geertruidenberg
– De levensloop van een oude Bergse torenklok
– Een bijzonder aardewerkfragment uit Geertruidenberg
– Oude en bijna vergeten Geertruidenbergse bodemvondsten (1).

2005: jaargang XXXI (31)
– Het Historisch Kadaster als bron van genealogisch onderzoek.
  De familie Van Grondelle in Geertruidenberg
– In 1929 een nieuw gemeentehuis voor de gemeente Raamsdonk in Raamsdonksveer
– Wie was dominee Barend Glasius en welke betekenis heeft hij gehad voor
  Geertruidenberg?
– Aanvulling op Romeinse muntvondsten in de gemeente Geertruidenberg en het oude
  rechtsgebied daarvan
– Na omzwermingen weer thuis
– Johannes Vollevens (1649-1728). Een in Geertruidenberg geboren portretschilder