Jaargangen 1986 – 1995

De Dongebode
1986-1995
jaargang XII-XXI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”
Een interessant artikel gevonden ?, er zijn nog diverse uitgaven beschikbaar.

Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1986: jaargang XII (12)
– De symbolen van Geertruidenberg
– Een historische wandeling langs de noordzijde van de Markt te Geertruidenberg
– De Bergverkopers
– Raamstut of Raamsdonk?
– Het veer tussen Raamsdonk en Geertruidenberg in de eerste helft van de 18e eeuw.

1987: jaargang XIII (13)
– Rondom de R.K. Werkliedenvereniging te Made (1912-1945). Arbeiders en hun ondernemingsgeest
– De elektrificatie van Raamsdonk
– Een wandeling door Geertruidenberg tussen 1650-1800
– De bode en zijn bodebus
– Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 2. Mededelingen vanaf de preekstoel
– Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 3. De luidklokken
– Uit het verslag van de gemeente Raamsdonk over het jaar 1887
– Drie zonnewijzers in Geertruidenberg.

1988: jaargang XIV (14)
– De oudste stadsrekening 1436-1437
– Oorlogsschade in de Emiliapolder in 1793. Laag land en hoge kosten
– Johann Heinrich Busch, onderwijzer en archiefvorser
– Gedenkpenning Geertruidenberg 775 jaar stad
– Inleiding bij de oudste stadsrekening van Geertruidenberg
– Zeven – Zeven – Vijf.

1989: jaargang XV (15)
– Geertruidenberg en de zalmvisserij
– Samenvatting naar Strada “De bello belgico”. Geertruidenberg in 1589
– ‘Klaghte der prinsesse van Oranje over ‘t Oorlogh’ en haar verblijf vanaf 2 september tot 10 oktober 1637 in Geertruidenberg
– Slotwoord door de burgemeester
– Uit het dagboek van Samuel Hartmann. Een en ander over Geertruidenberg in 1657
– Geertruidenberg 1213-1988
– Geertruidenberg in de 20e eeuw: een energieke stad
– Aanbieding cadeau van de industriële bedrijven
– Raamsdonksveerse Uilekoters en hun bedevaart
– Vijf jaren levens op een kostschool.

1990: jaargang XVI (16)
– Geertruidenberg, de oudste stad van Holland; Dordrecht, Hollands oudste stad. De oudste stad van Holland: het bedrog van Dordrecht ?
– Het hangende watervat uit Geertruidenberg
– Het omleggen van de rivier de Donge nabij Geertruidenberg in 1882
– Enkele aspecten van de turfwinning ten westen van Geertruidenberg. Geen moer te zien.

1991: jaargang XVII (17)
– De lotgevallen van een rentmeester
– ‘t Beeld der braven
– Het roemloos einde van een vorstelijk gebouw
– De omzetting van het bestuur van de Emiliapolder 1796-1797. Van Oranjefluweel naar boerenfluweel
– De vissers van het Bergsche Veld
– Geertruidenberg en Raamsdonksveer aan het spoor.

1992: jaargang XVIII (18)
– Huisvesting van militairen in de Koestraat. Het gebouw
– Uit de gemeenteraad 1. Wie het onderste uit de kan wil hebben …
– Uit de gemeenteraad 2. Armenzorg
– Uit de gemeenteraad 3. Personeelsbeleid anno 1860
– Het postkantoor te Geertruidenberg
– Een vierde Romeinse-muntvondst te Geertruidenberg
– De oude school van Drimmelen (1)
– De muntvondst Raamsdonk 1980.

1993: jaargang XIX (19)
– Bergse Geuzenliederen
– Een paspoortenaffaire in de 18e eeuw
– Den Huijsman wordt er heel verermt. Gevolgen van de oorlogsvoering voor de bevolking van Geertruidenberg en omgeving, ca. 1593
– Bestuurlijke verhoudingen Geertruidenberg-Made 1593-1795. Een onverscheijdelijck litmaet der stede
– Binnenschepen te Geertruidenberg in de eerste helft van de zeventiende eeuw
– Gedenkpenning 400 jaar belegering en inneming van Geertruidenberg.

1994: jaargang XX (20)
– Hoog bezoek op het Prinsenhof
– Burgers en garnizoen in 1781
– Voorwoord bij ‘De bevrijding van Geertruidenberg’
– De oude school van Drimmelen (2)
– De geschiedenis van de gereformeerde gemeenschap te Drimmelen.

1995: jaargang XXI (21)
– Made tweehonderd jaar zelfstandige gemeente (1795-1995). De Madese revolutie
– Van poorten, poortwachters en poortsleutels
– Het stadsklokje op de vismarkt
– Een onnoosel ongeluck
– Een zware bevalling
– Cultuurtechnische werken in de polder. Aangeharkt en leeggepompt
– De oude school van Drimmelen (3)