Jaargangen 1975 – 1985

De Dongebode
1975-1985
jaargang I-XI

De Dongebode is een driemaandelijkse uitgave van de Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”
Een interessant artikel gevonden ?, er zijn nog diverse uitgaven beschikbaar.
Neem contact op met onze redactie als u meer over een artikel wilt lezen.

1975: jaargang I (1)
– De kindergraven ‘spreken’.
– Over de grens tussen Oosterhout, Raamsdonk en ‘s-Gravenmoer.
– Verklaring van oude vissers uit Raamsdonk.
– Een kaartje van de Willemspolder

– Een bodemvondst! En nu?
– Een schipper die op Dordrecht vaart
– Wist U dat….
– De vredesonderhandelingen van ‘Oosterhout”. Een verpaste kans
– De Sint Joost-kapel te Standhazen.

1976: jaargang II (2)
– Baksteen in de middeleeuwen
– Bodemschatten. De conservering van bodemvondsten en de conserveringstechnieken
– De “straatnamen” in “Het Hoge Veer”
– Iets over de geschiedenis van de tegenwoordige Biesbosch
– De doop van twee klokken te Raamsdonk
– De vrouwenbroeders van Caritaten
– De Brug
– Het verongelukken van de stoomboot De Langstraat op Den Biesbosch
– Sint Gertrudis van Nijvel
– Ridderliefde
– De Verpachting van de vestingwerken van Geertruidenberg in 1823.

1977: jaargang III (3)
– Over de geschiedenis van Geertruidenberg
– Huismerken
– ‘Veerse Fanten!’ En wat zijn ‘Bergse Grête’?
– Een brand te Oud-Drimmelen in 1730
– Toestand van de weg van Geertruidenberg naar Den Hout
– Min of meer belangwekkende zaken uit de ordonnantie-boeken van Geertruidenberg
– De ontdekking en openlegging van de crypte der Sint Gertrudiskerk te
Geertruidenberg
(1893-1895)
– Thorn
– Knotwilgen
– Brandbrief uit de 17e eeuw
– Wie helpt ons verder?
– Jan de Wasser: een tragische pantoffelheld
– De danser van Onze Lieve Vrouw
– De scheepsramp met de stoomradarboot ‘De Langstraat’ op 28 mei 1860 en de rol
  van de stoomradarboot ‘Stad Geertruidenberg’.

1978: jaargang IV (4)
– De watersnood van 1953. De gevolgen ervan in Raamsdonksveer
– Iets over de verhouding tussen Geertruidenberg en Made voor de Franse tijd
– De Papegaai. Een Brabantse dorpsvertelling
– Ten geleide
– Historische verzameling van pater Allard in Geertruidenberg
– Kanttekeningen bij ‘Eenheid en scheiding der Nederlanden’.
De vredesonderhandelingen van Breda en de Pacifikatie van Gent.

1979: jaargang V (5)
– Vijf jaar Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”
– De Geertruidkerk te Geertruidenberg
– Johan Arnold Zoutman 1724-1793
– Bijzonderheden betreffende begrafenissen en begraafrechten te Geertruidenberg in de
  periode 1593-1810.

1980: jaargang VI (6)
– Het gevecht bij Keizersveer (13 mei 1940)
– Oorlogsbelevenissen van een Raamsdonks gezin
– Liep er een Romeinse weg naar Raamsdonksveer ?
– De strijd om het bruggehoofd Keizersveer in 1944
– De Grote of Zuid-Hollandse Waard na de Sint Elizabethsvloed
– Verslag van de vernietiging der Centrale van de PNEM te Geertruidenberg
– Gul Geertruidenberg
– S. Geertruydenberghs Beleg
Liep er een Romeinse weg naar Raamsdonksveer?

1981: jaargang VII (7)
– Francis Pilkington
– Simon van der Waal, stadsschoolmeester en kostschoolhouder te Geertruidenberg
– Enige aantekeningen over de beginjaren van het Protestantisme in Geertruidenberg
– Het Kadaster en de Minuutplans
– Anthoon Willem de Man, een vrij onbekend zeeman
– Het beeldje van St. Bruno te Raamsdonksveer.

1982: jaargang VIII (8)
– Gedenksteen voor Steven Janse Coops in de Hervormde Kerk te Geertruidenberg
– Sint Jansgheleide en Sint Geertenminne
– Genealogie de Bruijn
– Herinneringen aan de ‘Veersche’ kermis
– Inventaris van de goederen van de Bergse wijnhandelaar Jasper de Bruijn
– Godefridus A.M. de Bruijn, wijnhandelaar te Geertruidenberg en Rotterdam
– Beschouwing omtrent het seizoenwerk van de bakker anno 1920
– De Lupine, een verdwenen landbouwgewas
– Een historisch-geografische benadering van de naam en de ouderdom van bewoning
  omtrent Raamsdonk
– Een aspot, eenvoudig aardewerk bij de haard.

1983: jaargang IX (9)
– Op zoek naar het dorp Raamsdonk in de 16e eeuw
– Vestingsteden
– Geertruidenberg als vestingstad
– Jan van Venlo, de klokkengieter van de grote luidklok van Geertruidenberg
– De familie Van Issum-Rauws en Geertruidenberg
– Cornelis Marinus Oome, dienstplichtig soldaat van het Korps Pontonniers en Torpedisten
– Kort historisch overzicht van de Nederlandse Ridderorden
– Herinneringen aan het ‘Veersche’ toneel
– Kraaiepraat.

1984: jaargang X (10)
– Beenvondsten in Geertruidenberg en Raamsdonksveer
– Grensgeschillen tussen Holland en Brabant in de Oosterhoutse polder anno 1326
– Het kapittel en de belastingen
– Missie en St. Paulusvereniging in ‘t Veer
– De medicinae doctor Titsingh en zijn testament uit 1860
– De Zalmschouw
– De Drimmelse aak
– Een grootzegel van de stad Geertruidenberg
– Een Raamsdonks monumentje bleef behouden
– Het Raamsdonkse gilde van voerlieden en ijsslederijders.

1985: jaargang XI (11)
– Graaf Willem I, graaf van Holland en Zeeland
– Charles Weber (1820-1908), architect van o.a. kerken te Geertruidenberg,
Raamsdonk en  Raamsdonksveer
– Graaf Philipp van Hohenlohe
– De begrenzing van Holland en Noord-Brabant in onze omgeving
– Enige grepen uit de geschiedenis van Made
– Vuurstenen bijltje in Geertruidenberg
– Uit het archief van de parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart te Raamsdonksveer 1.
  De verwoesting van de kerk in 1944
– Ordonnantie tegen het lichten en beroven van zalmfuiken onder Geertruidenberg en
  Zwaluwe in 1710
– Muntvondsten te Geertruidenberg