Bestuur en organisatie

De vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” is opgericht op
12 november 1974 en omvat de gemeente Geertruidenberg.

Willem van Oranje vergadert in het Prinsenhof te Geertruydenberghe omstreeks 15 mei 1575.

Ons bestuur:
Voorzitter: 
Jan van Gils
Blokvang 11
4942 BP Raamsdonksveer
Tel. (0162) 518015

Secretaris:
Evert Visser
Koestraat 65
4931CR Geertruidenberg
Tel. 06 388 25 668

Penningmeester:
Ron Ahrens
Buitenvest 34
4931CH Geertruidenberg
Tel. (0162)521940

Leden:
John Francois, Geertruidenberg
Anton Krols, Geertruidenberg

Erevoorzitter:
Bas Zijlmans
Ereleden:
Leo Clement †
Cor Heesters
Koos van der Houwen †
Len Kooiman †
Cor Prinsen
Jozy Reijnen †
Joke Serraris
Jac Thijssen † 
Martin Robben †
Arjan van Loon

Contributie:
Gewone leden                     € 20,00
Jeugdleden (t/m 18jaar)    € 7,00
Echtparen                             € 28,00
(Inclusief De Dongebode)
op:
Rabobank rekeningnr. NL 42 RABO 0115600310
t.n.v.  Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”