Om de toekomst van Europa.

Wanneer:
17 december 2020 @ 20:00
2020-12-17T20:00:00+01:00
2020-12-17T20:15:00+01:00
Waar:
de Schattelijn

Jan Pieter Six is jurist en heeft een loopbaan gehad in de verzekeringswereld, onder andere bij Interpolis in Tilburg. Later werd hij adviseur in duurzaamheid bij bedrijven.

Voor Six is de Slag bij Waterloo een jarenlange fascinatie. In de lezing gaat de spreker aan de hand van tal van fraaie afbeeldingen in op de aanleiding, het treffen en de gevolgen van de slag. Daarbij komen onder andere de Franse Revolutie, de hoofdrolspelers Napoleon, Wellington en von Blücher en de strategie bij de Franse invasie van 1815 aan bod. Ook vertelt Jan Pieter Six over de voorbereidende veldslagen bij Ligny en Quatre Bras, waarbij een belangrijke rol voor de Nederlanders, waaronder de prins van Oranje, was weggelegd en de cruciale rol van de Nederlandse troepen onder leiding van o.a. de in Breda overleden generaal David Hendrik Chassé van de Derde Divisie.

De Britse historicus Edward Creasy rekende de Slag bij Waterloo onder de vijftien meest beslissende veldslagen in de wereldgeschiedenis. De Slag bij Waterloo was een veldslag bij Waterloo, een plaatsje dat destijds lag in de Zuidelijke Nederlanden, tegenwoordig in België. Napoleon Bonaparte werd hier op 18 juni 1815 definitief verslagen door een coalitie van Britse, Hannoverse, Nederlandse en diverse Duitse eenheden onder opperbevel van de hertog van Wellington en een Pruisisch leger onder commando van maarschalk Gebhard Leberecht von Blücher. De veldslag bepaalde in belangrijke mate de toekomst van Europa. Het scheelde immers niet veel of Napoleon had de strijd gewonnen en niet Wellington; in dat geval had Europa er nu beduidend anders uitgezien.

Spreker Jan Pieter Six zal dan ook zeker ingaan op de strategische keuzes, het gebrek aan een goede communicatie en de dramatische wending van de strijd. Een strijd met een gigantische militaire inzet: Frankrijk had een troepensterkte van 73.000 man die het moesten opnemen tegen 67.000 geallieerden en 60.000 Pruisen. Aan Franse zijde werden 25.000 militairen gedood of verwond, bij de (7e) Coalitie waren dat er 22.000. Napoleon werd in Parijs gedwongen afstand te doen van de troon, waarna de Britten hem verbanden naar Sint-Helena.

Elke slag en elke veldtocht kent een grillig verloop, zeker als de partijen, zoals bij de Slag bij Waterloo, zeer aan elkaar gewaagd zijn. Volgens de eerder aangehaalde historicus Creasy zou een Franse overwinning hebben geleid tot een terugkeer van tirannie en chaos. De Fransen waren van mening dat ze als natie niet gefaald hadden, maar zien 18 juni 1815 als een glorieuze nederlaag, als een symbool van zelfopoffering en de grootsheid van Frankrijk. Na ruim 200 jaar gaat het bij de officiële herdenking van de Slag bij Waterloo niet meer om de vraag wie gewonnen heeft en of deze overwinning terecht was. De nadruk ligt nu op de zinloosheid en uitzichtloosheid van oorlog. Die gedachten speelden duidelijk nog niet in juni 1815, tijdens de Slag bij Waterloo. De vele spraakmakende gebeurtenissen zorgen zonder twijfel voor een zeer boeiende lezing van Jan Pieter Six.