Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”


GEERTRUIDENBERG – Totaal onverwacht overleed Chris van den Heijkant op 22 oktober aan een hartinfarct. Op vrijdag 30 oktober vond in kleine kring de afscheidsdienst plaats in de House of Yarden in Oosterhout. Tijdens die bijeenkomst hield Jan van Gils, voorzitter van de Oudheidkundige Kring ‘Geertruydenberghe’ de onderstaande rede.

De Oudheidkundige Kring was voor Chris zijn lust en zijn leven. Chris was de drijvende kracht in de Oudheidkundige Kring en het was voor ons dan ook een grote schok toen we van zijn plotselinge overlijden vernamen. Chris is in 2009 bestuurslid geworden en toen vrijwel meteen toegetreden tot de redactie van ons kwartaalblad ‘De Dongebode’. Hij was daarbij mede  betrokken bij de uitgave van diverse boeken, zoals ‘Kleine Monumenten’ en de boeken in de reeks ‘Panden en Standen’. Voor een aantal boeken uit die  reeks wist hij ook sponsors te vinden. Recent werkte hij nog mee aan het nog te verschijnen Albert Heijn boek over de geschiedenis van de gemeente Geertruidenberg. In 2010 werd Chris secretaris en deze taak heeft hij tot aan zijn dood vrijwel onafgebroken met veel inzet en toewijding verricht. Vele jaren verzorgde hij ook de rondzending van de tijdschriften van andere heemkundekringen uit de Kring-bibliotheek en de verkoop van de door de Kring uitgegeven boeken.

Vanaf 2014 tot en met het laatstgehouden uitstapje  vorig najaar naar Edam organiseerde Chris de jaarlijks excursie. Eerst alleen en later samen met andere bestuursleden. Volgens Chris bestaat een excursie uit vaste onderdelen: een comfortabele touringcar, een spraakmakende rondleiding  en, gezien de gemiddelde leeftijd van de deelnemers, zo weinig mogelijk lopen. En zeker niet te vergeten: een bijzonder uitgebreide lunch. Waar de reis ook naar toe ging, nooit vergat hij zijn geboortestad Geertruidenberg. Toen hem tijdens de laatstgehouden excursie naar het bijzonder bezienswaardige plaatsje Edam gevraagd werd, wat hij van dat stadje vond, was zijn ietwat gekleurde antwoord: ‘Best wel een aardig plaatsje hoor, maar ’t is natuurlijk  geen Geertruidenberg hè’. Er was volgens Chris maar één oudste stad van Holland en dat is natuurlijk ‘zijn’ Geertruidenberg. De Dordtenaren vond hij maar geschiedvervalsers en die mocht hij dan ook niet zo graag omdat zij claimden de oudste stad van Holland te zijn en niet in de laatste plaats omdat de Dordtenaren in 1420 Geertruidenberg in brand hadden geschoten. De afgelopen jaren werkte Chris ook mee aan het organiseren van onze jaarlijkse zomertentoonstellingen. En op elke vrijdag tijdens de openstelling  was hij  een van de suppoosten. Met een voor hem kenmerkende gedrevenheid wist hij nakomelingen van Jasper de Bruijn, wijnhandelaar en voormalig burgemeester van Geertruidenberg, over te halen het bureau van Jasper en enkele jaren later een schilderij met portret van Jasper, dat nota bene op Curaçao hing, te schenken aan Museum De Roos. Chris was ook een trouwe bezoeker van onze wekelijkse verenigingsavonden. En vaak konden we dan genieten van een smakelijk verhaal of anekdote die de levensgenieter met een ondeugende glimlach op zijn gezicht wist te vertellen.

Chris zette zich met hart en ziel in voor de Kring . Daarbij wist hij steeds weer mede bestuursleden te inspireren en aan het werk te zetten. Ook lukte het hem regelmatig weer nieuwe leden te werven en  sommige leden zelfs zo te enthousiasmeren dat ze ook bestuurslid werden. Hij was voor de Kring een zeer gewaardeerd en kundig secretaris en zoals het een goede secretaris betaamt de spin in het web. Wij zullen Chris enorm gaan missen, niet alleen door zijn inzet voor de Oudheidkundige Kring maar ook door zijn gevoel voor humor, zijn zorgzaamheid en zijn strijd om het behoud van het historisch erfgoed in Hollands oudste stad. Zijn stad!

Belangrijke berichtgeving omtrent de te nemen maatregelen COVID-19 (coronavirus)

Beste OKG-leden
Het zal niemand ontgaan zijn, de berichtgevingen over COVID-19 (coronavirus) en de maatregelen die worden genomen en/of geadviseerd om een verdere verspreiding van het virus het hoofd te bieden. Ook binnen onze vereniging lijkt het op dit moment verstandig passende maatregelen te nemen en geen onnodige risico’s te nemen.
Op basis van adviezen van het RIVM, heeft het bestuur het besluit genomen om een aantal activiteiten binnen de vereniging tot nader order op te schorten.

Algemene Leden Vergadering 19 maart 2020
Het bestuur heeft besloten deze vergadering geen doorgang te laten vinden en is om bovengenoemde redenen gecanceld. Het bestuur informeert de leden zo spoedig mogelijk over een nieuwe datum, afhankelijk van de ontwikkelingen.

Lezing 19 maart 2020
De lezing zal geen doorgang vinden. Het bestuur bekijkt of het mogelijk is een nieuwe datum te plannen dit in overleg met de spreker, De leden ontvangen hierover nader bericht.

Kringavonden op maandagavond
Ook de kringavonden gaan voorlopig niet door. Het bestuur zal de leden de leden informeren zodra er vanuit de overheid berichtgeving komt dat de contacten in deze avonden geen risico meer vormen.

Het bestuur vertrouwt erop met het opschorten van bovengenoemde activiteiten een bijdrage te leveren aan het vertragen van een verdere uitbreiding van het virus en haar leden niet onnodig bloot te stellen aan een mogelijke besmetting met het virus.

Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Het bestuur


Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” heet u van harte welkom op onze website. Ons werkterrein omvat de gemeente Geertruidenberg waar de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer onderdeel van zijn.

Met de website willen we u kennis laten maken met onze vereniging en u uitnodigen om wat meer over de vereniging, onze werkzaamheden en onze doelen te lezen.

De vereniging is in 1974 opgericht om in het Dongemondgebied de heemkunde en de geschiedenis in zijn totaliteit te behartigen.

Wij ervaren dat de belangstelling voor de geschiedenis van stad en streek toeneemt. Er zijn steeds meer belangstellenden die de weg naar de Kring weten te vinden of naar de Kring worden verwezen voor vragen en onderzoeken. Met regelmaat nemen bedrijven, scholen en scholieren die informatie willen hebben over specifieke onderwerpen, contact op met onze Kring.

Ook steeds meer jeugdige belangstellenden zijn geïnteresseerd in de geschiedenis en historie van ons gebied. Bij onze Kring kunnen ook zij deelnemen aan één van onze werkgroepen, excursies of veldwerk.

Wilt u onze Kring eens bezoeken?, kom dan gewoon eens naar de ontmoetingsplaats voor onze leden. In onze eigen werkruimte in de officierswoning van “Cultureel Centrum de Schattelijn” te Geertruidenberg bent u van harte welkom op maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur.
De ingang van de officierswoning is recht tegenover de ingang van de bibliotheek in Geertruidenberg.

Meer adresgegevens kunt u vinden op onze contactpagina.