Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe”

Belangrijke berichtgeving omtrent de te nemen maatregelen COVID-19 (coronavirus)

Beste OKG-leden
Het zal niemand ontgaan zijn, de berichtgevingen over COVID-19 (coronavirus) en de maatregelen die worden genomen en/of geadviseerd om een verdere verspreiding van het virus het hoofd te bieden. Ook binnen onze vereniging lijkt het op dit moment verstandig passende maatregelen te nemen en geen onnodige risico’s te nemen.
Op basis van adviezen van het RIVM, heeft het bestuur het besluit genomen om een aantal activiteiten binnen de vereniging tot nader order op te schorten.

Algemene Leden Vergadering 19 maart 2020
Het bestuur heeft besloten deze vergadering geen doorgang te laten vinden en is om bovengenoemde redenen gecanceld. Het bestuur informeert de leden zo spoedig mogelijk over een nieuwe datum, afhankelijk van de ontwikkelingen.

Lezing 19 maart 2020
De lezing zal geen doorgang vinden. Het bestuur bekijkt of het mogelijk is een nieuwe datum te plannen dit in overleg met de spreker, De leden ontvangen hierover nader bericht.

Kringavonden op maandagavond
Ook de kringavonden gaan voorlopig niet door. Het bestuur zal de leden de leden informeren zodra er vanuit de overheid berichtgeving komt dat de contacten in deze avonden geen risico meer vormen.

Het bestuur vertrouwt erop met het opschorten van bovengenoemde activiteiten een bijdrage te leveren aan het vertragen van een verdere uitbreiding van het virus en haar leden niet onnodig bloot te stellen aan een mogelijke besmetting met het virus.

Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe
Het bestuur


Vereniging Oudheidkundige Kring “Geertruydenberghe” heet u van harte welkom op onze website. Ons werkterrein omvat de gemeente Geertruidenberg waar de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer onderdeel van zijn.

Met de website willen we u kennis laten maken met onze vereniging en u uitnodigen om wat meer over de vereniging, onze werkzaamheden en onze doelen te lezen.

De vereniging is in 1974 opgericht om in het Dongemondgebied de heemkunde en de geschiedenis in zijn totaliteit te behartigen.

Wij ervaren dat de belangstelling voor de geschiedenis van stad en streek toeneemt. Er zijn steeds meer belangstellenden die de weg naar de Kring weten te vinden of naar de Kring worden verwezen voor vragen en onderzoeken. Met regelmaat nemen bedrijven, scholen en scholieren die informatie willen hebben over specifieke onderwerpen, contact op met onze Kring.

Ook steeds meer jeugdige belangstellenden zijn geïnteresseerd in de geschiedenis en historie van ons gebied. Bij onze Kring kunnen ook zij deelnemen aan één van onze werkgroepen, excursies of veldwerk.

Wilt u onze Kring eens bezoeken?, kom dan gewoon eens naar de ontmoetingsplaats voor onze leden. In onze eigen werkruimte in de officierswoning van “Cultureel Centrum de Schattelijn” te Geertruidenberg bent u van harte welkom op maandagavond tussen 19.30 en 22.00 uur.
De ingang van de officierswoning is recht tegenover de ingang van de bibliotheek in Geertruidenberg.

Meer adresgegevens kunt u vinden op onze contactpagina.